Kartlägg ditt liv

18.02.2022

Känner du att något känns fel? Att det är något i ditt liv som inte stämmer just nu? Kanske vet du vad det är, kanske vet du inte. 

För att ta reda på vad som är fel behöver vi kartlägga. När vi gjort det, kan vi påbörja förändring. För det säger ju sig självt: vi kan inte förändra något innan vi vet vad vi ska förändra. 

I min coachning använder jag mig av något som kallas för livshjulet. Där kartlägger vi 16 olika områden varav åtta är det som sker utanför dig och de resterande åtta är de som sker inom dig. När vi granskat alla olika områden bli det tydligt vad som är tokigt. Vilka bitar i ditt liv behöver förbättras? Var grundar sig problemet? I många fall kan en punkt lägga grund till väldigt många andra. 

Du kan göra denna övning själv om du vill, hör av dig till mig på info@saralifecoach.se för att ta del av övningen. Du kan även boka in ett coachingsamtal där vi tillsammans inventerar ditt liv. 

Du kan även ta detta som inspiration och börja fundera på vad som skulle kunna vara grunden till din känsla. Har det med dina relationer att göra? Din hälsa? Din trygghet? 

Kartlägg, upptäck, förändra, förbättra! 

Kram, Sara