Prestationen i självläkning

08.03.2022

Upplever du prestationen som finns i att självläka? Vill du gärna klara dig på egen hand utan yttre hjälpmedel? Varför är det så? 


Jag själv upplever att det finns en prestige i att kunna säga ''jag läkte mig själv på egen hand''. Att inte ha tagit hjälp av en coach, psykolog, medicin eller andra olika hjälpmedel. Jag har upplevt att resor som är självläkta värderas och uppmärksammas högre. 


''Wow, gjorde du detta helt på egen hand?''


Mycket av vår läkning behöver vi göra själva. Det är ingen annan som kan meditera åt oss, äta åt oss, röra på oss eller ta in ny kunskap åt oss. Det behöver vi göra själva. Däremot är det inget fel, verkligen inget fel, att ta hjälp för att bygga din grund. 


Behöver du någon att samtal med?

Behöver du hjälp från läkare?

Behöver du medicin? 


Världen är fylld av fantastiska hjälpmedel - av en anledning! För att vi ska kunna välja den hjälp vi behöver. För att vi ska få ett så bra liv vi bara kan få. Det finns inga rätt eller fel i hur man tar sig an sin livsresa och vilka verktyg man behöver använda för att bygga upp sig själv. Välj det som passar dig. Gör det som fungerar för dig. 


Du gör din livsresa, med dina verktyg för att DU ska få ett så bra liv som möjligt. 


Våga be om hjälp. Den finns av en anledning. 


Kram, Sara

Läs mer om min coaching och boka här: Coaching