Utredning: Negativa känslor

15.08.2022

Några känslor som ofta klassas som negativa:

- Ilska 

- Rädsla 

- Sorg 

- Frustration 

- Oro 

Är detta sanning? Är det fakta?

Svar: nej.

Kan du ha negativa känslor?

Ja det kan du. Men det är bara du själv som väljer vad som är en negativ känsla för just dig. Det som är negativt för någon annan att känna behöver inte vara det för dig. Hur du agerar utifrån känslan definierar vad den tillför i ditt liv och hur vida du tycker att den är negativ eller positiv.

Finns de? Vilka är de?

Ja de finns. MEN: Du väljer vilka de är. Detta är SÅ viktigt att komma ihåg.

Du får känna vad du vill. 

Du väljer vad som känns negativt eller positivt för dig. 

Du vet vilka känslor du vill behålla och inte. 

Du vet vilka känslor som får dig att handla och agera på det sätt du vill. 

Du väljer. Du vet.

Känslor som är jobbiga att känna bör inte tryckas bort. De bör bearbetas, mötas och tas om hand. Annars sätter sig känslorna inombords och lever kvar i ditt undermedvetna. Därför är det både okej och väldigt viktigt att KÄNNA det du känner. 

Däremot har du alltid ett val att framöver välja om du vill att den ska vara återkommande. 

Tankar skapar känslor. 

Så när du upptäcker vad du tänker kan du välja att skapa det liv du vill ha. 

Vill du bli fri från tankar och känslor som begränsar dig?

Vill du leva ett mer glädjefyllt och positivt liv?

Vill du vara opåverkad av yttre omständigheter, andra människors åsikter och negativa tankar om dig själv?

Ansök om din plats på 10-veckors-programmet Din fulla potential HÄR!

// Sara